Electrabel, DNB - Que?

Bij de bespreking van de Beleidsbrief Energie 2007-2008 stelde Bart Martens aan minister Crevits de vraag waarom zij het standpunt dat zij ingenomen had over het terugdringen van het belang van de Suez-groep in Fluxys ook niet op het gewestelijk niveau inneemt. Op die manier zou Electrabel in het distributienetbeheer niet langer over een blokkeringsminderheid beschikt en kan "de perceptie dat Electrabel die positie zou misbruiken" uit de weg geruimd worden.

Naast Minister Crevits antwoordde ook Annick De Ridder:
Mevrouw Annick De Ridder repliceert naar de heer Martens in verband met de problematiek van het aandeelhouderschap van Electrabel en de mogelijke blokkeringsminderheid voor leveranciers en producenten. Er is wel degelijk een reden waarom dit niet opgenomen werd in de beleidsbrief. Voor de aanvullingen die de heer Martens nu formuleert, is er echter geen draagvlak of een meerderheid.

Que?

Lees u in

Geschreven inzichten