Elektriciteitsopwekking in de ruimte

Onze parlementsleden zijn van veel markten thuis.

Het was Daniel Ducarme (MR) ter ore gekomen dat Japan op 1 september 2009 aankondigde dat een aantal bedrijven zullen deelnemen aan een onderzoeksprogramma met als doel het bouwen van een elektriciteitscentrale op basis van zonnepanelen in de ruimte en het mogelijk maken van om elektriciteit in de vorm van microgolven leidingloos door te sturen naar de aarde. Buiten de dampkring van de aarde halen de zonnepanelen een veel hoger rendement dan aan de grond, en zijn ze uiteraard ook niet afhankelijk van de weersomstandigheden. Het budget voor de operatie bedraagt 21 miljard dollar.

Ducarme wou van minister Laruelle (MR) te weten komen of België en/of de ESA dit een interessante piste vinden.

Minister Laruelle antwoordde bondig (en een beetje naast de science fiction kwestie):
"Het project betreffende de elektrische centrale waarover sprake, heeft geen betrekking op de onderzoeksprojecten gefinancierd in het kader van de IAP en hangen ook niet af van het ruimte-onderzoek en de ruimtetoepassingen."