Fonds van 250 miljoen worden twee fondsen

Artikel 179 van de Programmawet van 23 december 2009 bepaalde dat de nucleaire elektriciteitsproducenten vóór 31 december 2009 "een fonds moesten oprichten en financieren" ten belope van 250 miljoen. "Dit fonds zal de vorm van een coöperatieve vennootschap nemen."

Zowat iedereen ging er van uit (en de tekst van de programmawet laat niets anders uitschijnen) dat er één fonds zou worden opgericht.

Uit de antwoorden van Magnette aan de Europese Commissie blijkt nu dat Electrabel en EDF/SPE elk hun eigen fonds hebben opgericht:
Cette loi a donné lieu à la création de deux fonds distincts, l'un par GDF Suez et l'autre par EDF et sa filiale SPE, afin d'éviter tout transfert de données sensibles et stratégiques.
Of dit in de lijn ligt van de duidelijke tekst van de wet is zeer de vraag.