Groene herziening van het Waalse Elektriciteitsdecreet

Het Waalse parlement keurde op 3 oktober 2007 wijzigingen goed aan de hoofdstukken inzake hernieuwbare energie van het decreet van 12 april 2001 houdende de organisatie van de gewestelijke energiemarkt.

Met deze wijziging voert het Waalse parlement, net zoals in Vlaanderen ook een feed-in tarief in voor elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Distributienetbeheerders zullen verplicht zijn om groenestroomcertificaten, wanneer die hun aangeboden worden door de producent, tegen een vaste prijs aan te kopen. Deze aankoopverplichting geldt voor 15 jaren na de indienstname van de installatie. "Cette aide à la production, sous la forme d’obligation d’achat, ne s’applique que pour le producteur qui en a obtenu le bénéfice en vertu d’une décision du Gouvernement, après avis de la CWaPE sur la nécessité d’un tel mécanisme de garantie, au regard de la rentabilité du projet. "

DNB's zullen ook verplicht zijn "d’acheter, au prix du marché et dans les limites de leurs besoins propres, l’électricité verte produite par des installations établies sur leur territoire et que les producteurs d’électricité verte ne parviennent pas à vendre".

Het nieuwe decreet voert ook een systeem van garanties van oorsprong in: "Les labels de garantie d’origine sont octroyés pour l’électricité vendue par le producteur ainsi que pour l’électricité autoconsommée ou injectée sur le réseau et qui ne fait pas l’objet d’une vente." Het wijzigt verder ook de regelingen inzake groenestroomcertificaten.

De CWaPE heeft intussen ook al zijn advies over het ontwerp van uitvoeringsbesluit online gezet.

Lees u in

Geschreven inzichten