Maatregelen om het aandeel windenergie in Vlaanderen te verhogen

In de plenaire zitting van het Vlaams Parlement gaf minister Crevits een viertal maatregelen aan die het aandeel van windenergie in de totale elektriciteitsproductie in Vlaanderen zou kunnen optrekken van de bestaande 300 GWh naar 1800 GWh:

- Stijging van de opbrengst van de groenestroomcertificaten voor de geproduceerde energie via windmolens;
- Meer duidelijkheid over waar en hoe windmolens goed kunnen worden ingeplant;
- Vereenvoudigen van de procedure voor windturbines die kunnen worden ingeplant in landbouwgebied;
- Ontwikkelen van een beleidsvisie waar windturbines kunnen ingeplant worden;
- Draagvlak voor de inplanting van windmolens vergroten door gemeenten en mensen eraan te laten participeren.

Lees u in

Geschreven inzichten