Doorvoer: hard tegen onzacht

De CREG reageert vandaag op de uitspraken van Magnette, Termont, Thomaes en Distrigas over zijn beslissing om voorlopige transittarieven op te leggen. In zijn persbericht komt de CREG tot de volgende conclusie:

De diverse beslissingen van de CREG inzake de tarieven voor transport en doorvoer van aardgas
werden genomen in het algemeen belang:

  1. de aardgasverbruikers worden beschermd tegen een mogelijk te hoge overnameprijs van de transitcontracten van Distrigas&C° naar Fluxys;
  2. een rendement van 9% op het geïnvesteerd kapitaal voor een monopolieactiviteit biedt een stimulans om in het aardgasvervoersnet te blijven investeren; op deze wijze krijgt de NV Fluxys het perspectief op een hoge winstmarge op haar geplande investeringsprojecten (VTNbis en Noord-Zuid);
  3. de lage transittarieven zullen buitenlandse ondernemingen aantrekken met een reële kans op synergiëen op de Belgische markt;
  4. België wint aan aantrekkelijkheid als doorvoerland voor aardgas, hetgeen de bevoorradingszekerheid en de Belgische economie ten goede komt;
  5. een evenwichtigere verdeling van de kosten van transport en transit zal tot een belangrijke daling van de binnenlandse transporttarieven leiden ten gunste van alle Belgische gasverbruikers;
  6. de niet-gereguleerde monopoliewinsten van Distrigas&C°, die nooit geherinvesteerd werden in het aardgasnetwerk, dalen;
  7. de winsten van de doorvoeractiviteit kunnen eindelijk terecht komen bij Fluxys, die ermee van investeren zijn aardgasvervoersnet.