Electrabel zegt pertinente en impertinente dingen

In het interview met Jean-Pierre Hansen dat afgelopen WE in De Morgen en Le Soir verscheen vielen mij een aantal dingen op:

- Hansen roept de regering op om snel uitsluitsel te geven over de uitstap uit de kernenergie. Wanneer hierover geen uitsluitsel komt, zou Electrabel zelf de eerste generatie van Belgische reactoren laten stilleggen.
De laatste versie van het oranje-blauwe ontwerp van regeerakkoord over energie stelde eertijds dat de exploitatie van een aantal centrales zou verlengd worden (zie mijn post hierover). Veel onzekerheid bleef bestaan over welke centrales het zou gaan en wat die verlenging zou inhouden. Nochtans had de CREG in haar persbericht van 27 september 2007 duidelijk geschreven dat "de markt vast en zeker [wacht] op een “definitieve” beslissing over het al dan niet vasthouden aan de uitstap uit kernenergie, tenminste voor de centrales waarvan het scharnierpunt in 2015 ligt".
Het is godgeklaagd dat de interimregering hierop nog geen passend antwoord kan of wil geven.
- In dezelfde lijn heeft Hansen gelijk wanneer hij zegt dat er snel maatregelen moeten worden genomen om huizen en overheidsgebouwen veel beter te isoleren. De beste manier om de effecten van de stijgende elektriciteitsprijzen te temperen is inderdaad een substantiële daling van het energieverbruik. Hopelijk daagt dat ook bij klimaatminister Magnette. Zijn uitspraken van vorige week laten echter het ergste vrezen.

- Hansen verblindt de consument door geen prijsstijging aan te kondigen in 2008. Buiten het feit dat Electrabel geen vat heeft op een mogelijke stijging van de aardgasprijzen, is deze aankondiging het bewijs dat de Belgische energiemarkt leeft bij de gratie van het Franse bedrijf. Concurrentie wordt bemoeilijkt door een jojo-spel van aankondigingen van prijsstijgingen of -dalingen afkomstig van een bedrijf dat, met dank aan de nucleaire elektriciteitsproductie, voldoende marges heeft om eventuele minderopbrengsten op te vangen.
- Het laten bestemmen door Electrabel zelf van een deel van de woekerwinsten die zij halen uit de nucleaire energie naar hernieuwbare energieprojecten is vooral een cadeau aan Electrabel zelf. Een herverdeling van deze opbrengsten (premies, subsidieregelingen, projecten van derden) via een belasting zou een eerlijker systeem kunnen inhouden.

Read in

Written insights