Verkiezingen

Blijkbaar heb ik over het hoofd gezien dat ook sp.a al een "Klimaatplan" geschreven heeft.

De sociaal-democraten stellen volgende maatregelen voor, waarbij ik tussen haakjes weergeef of zij volgens mij al dan niet passen bij federale verkiezingen:
1. Een grootschalig e-novatieprogramma voor bestaande woningen:
- Energiescans (gewestelijke bevoegdheid)
- Renovatiepremie (gewestelijke bevoegdheid)
- Recht op energiezuinige woning (gewestelijke bevoegdheid, federaal vanuit de invalshoek van het huurrecht)
- Alliantie voor arbeid en milieu (federale en gewestelijke bevoegdheid)
- Dakisolatie en beglazing (gewestelijke bevoegdheid)
- Sociale woningen (gewestelijke bevoegdheid)
2. Nieuwe woningen moeten energiezuiniger worden
- Een E60 woning mag niet méér kosten (gewestelijke bevoegdheid)
- Passiefhuizen (gedeelde bevoegdheid)
- Sociale passiefwoningen (gewestelijke bevoegdheid)
3. CO2-Neutrale kantoorgebouwen en woonwijken (gewestelijke bevoegdheid)
4. Energiezuinige apparaten en materialen (Europese initiatieven en federale bevoegdheid)
5. Mobiliteit (federale en gewestelijke bevoegdheid)
6. Maatregelen door de overheid (federale bevoegdheid voor federale instellingen)
7. Zuinige industriële processen
- Binnenlandse tender CO2-besparingen (gewestelijke bevoegdheid)
- Stimuleren van industriële ecosystemen (gewestelijke bevoegdheid)
- Uitbreiden en verfijen Europese regelgeving broeikasgassen (Europees initiatief)
- Nieuwe Europese kwaliteitsnormen voor brandstoffen (Europees initiatief)
8. Een nieuw soort energienetwerk
- Slimme meters (gewestelijke bevoegdheid)
- Noordzeekabels (federale bevoegdheid)
9. Milieuvriendelijke energieopwekking (gewestelijke bevoegdheid)

Het programma van sp.a/Spirit is ambitieus, op het gewestelijke bevoegdheidsniveau. Federaal doet het weinig ter zake...

Read in

Written insights