Zonnepanelen en het distributienet

Vlaams volksvertegenwoordiger Schauvliege kreeg midden januari een antwoord van minister Crevits op haar schriftelijke vraag wat de technische gevolgen en moeilijkheden zijn van het toenemend aantal zonnepanelen in Vlaanderen.

De minister erkende dat de distributienetbeheerders bij de VREG al hebben gesignaleerd dat de grote toevloed aan PV-installaties op de laagspanningsnetten inderdaad enkele technische problemen voor de netspanning en de netveiligheid met zich meebrengt.

Het Vlaams Technisch Reglement Distributie Elektriciteit verplicht de DNB's in artikel Netspanning: netbeheerders hebben de taak om erover te waken dat de netspanning voor alle netgebruikers niet afwijkt van de nominale spanning (meestal 230 V), rekening houdend met een tolerantie-marge. Een slechte spanningskwaliteit kan hinder bij de netgebruikers veroorzaken.

De aanwezigheid van PV-installaties verandert het spanningsverloop langs een distributiekabel: op de momenten van productie stijgt de spanning in de omgeving van de PV-installaties. Wanneer de PV-installaties dan weer minder elektriciteit produceren (‘s avonds en ‘s nachts ) daalt de spanning opnieuw naar het oorspronkelijke niveau.

"Om dus op elk moment de netspanning op elke plaats binnen de tolerantiegrenzen te houden, zouden dus de transformatorinstellingen in de verdeelpunten voortdurend moeten bijgesteld worden", stelt de minister.

Ook voor de netveiligheid moet het verwachtingspatroon van eigenaars van zonnepanelen bijgesteld worden:
"Op sommige momenten is het onvermijdelijk dat de distributienetbeheerder een deel van het distributienet voor korte tijd spanningsloos zet, om noodzakelijke onderhoudswerken uit te voeren aan de distributiekabels. Wanneer op de afgeschakelde distributie-kabel PV-installaties zijn aangesloten, moeten deze dan ook automatisch uitschakelen. In geval van stroompannes kan de netgebruiker ook geen elektriciteit krijgen van zijn PV-installatie."

De netbeheerders hebben aan de VREG, CWaPE en Brugel een nieuw voorstel van aansluitingsvoorwaarden voor productie-installaties op laag- en middenspanningsnetten gedaan. De herziening van deze aansluitvoorwaarden moet voor de minister leiden tot meer mogelijkheden om productie-installaties aan te sluiten.

De VREG heeft, na consultatie van de sector, wel vastgesteld dat de voorgestelde wijzigingen toch een tamelijk grote verandering betekenen ten opzichte van de huidige aansluitingsvoorwaarden.

Lire dans

Aperçus écrits