Dienen uitspraken voorzitter Eandis politiek doel?

Ten gevolge van de uitspraken van Geert Versnick (Open VLD en voorzitter Eandis) over de kostprijs van de minimumsteun die distributienetbeheerders moeten geven aan eigenaars van groenestroomcertificaten, debateerde men ook in het Vlaams Parlement over deze problematiek. Voor sommigen was dit onmiddellijk de aanleiding om ook een divers aantal andere zaken te berde te brengen.

Eén van de elementen die in het debat aan bod kwam is de decretaal voorziene uitstap van Electrabel uit de gemengde distributienetbeheerders. Volgens Peter Reekmans zou die uitstap aan de gemeenten meer dan één miljard euro kosten. Dezelfde Reekmans voorspelde ook grote moeilijkheden bij de uitrol van de slimme meters en de smart grids.

De minimumsteun noch de uitkoop van Electrabel noch de uitrol van de slimme meters doen op dit moment eigenlijk ter zake. De tarieven van de distributienetbeheerders zijn goedgekeurd en gelden nog tot eind 2011. Het is pas nadien (en misschien door een Vlaamse regulator) dat e.e.a. zal aangepast kunnen worden.

Lees u in

Geschreven inzichten