Transit: "CREG torpedeert Distrigas"

Volgens de voorpagina van de Tijd van vandaag "torpedeert" de CREG Distrigas met zijn tariefbeslissing van 15 mei 2008. Uit deze tariefbeslissing blijkt dat de CREG van mening is dat slechts vier transitcontracten vallen onder het toepassingsgebied van artikel 32.1 van de Tweede Gasrichtlijn (Richtlijn 2003/55/EG, hernomen in artikel 15/19 van de Gaswet), dat stelt dat contracten die afgesloten zijn overeenkomstig artikel 3 van de Richtlijn 91/296/EEG geldig en toegepast blijven overeenkomstig de bepalingen van deze Richtlijn:

- Contract tussen Distrigaz NV en Wingas, van 27 november 1996, betreffende doorvoer van Zeebrugge naar Eynatten ;
- Contract tussen Distrigaz NV en Ruhrgas, van 13 december 1996, betreffende doorvoer van Zeebrugge naar Eynatten ;
- Contract tussen Distrigaz NV en Gaz de France, van 30 juni 1998, betreffende doorvoer van Zeebrugge naar Blaregnies ;
- Contract tussen Distrigaz NV en Gaz de France, van 27 april 1967, betreffende doorvoer van Poppel naar Blaregnies.

Uit het artikel in De Tijd blijkt er bij de betrokkenen geen groot enthousiasme over deze beslissing.