Transit, ENI en Magnette

Vanmiddag debatteerde de Kamercommissie Bedrijfsleven voor de tweede keer over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. Bijna alle Vlaamse partijen (meerderheid en oppositie) hebben intussen (goede) amendementen ingediend.

Uiteindelijk besliste de commissie om de bespreking van het wetsvoorstel te verdagen tot na de uitspraak van het Hof van Beroep van Brussel in de kort gedingprocedures die Fluxys en Distrigas ingespannen hebben tegen de tenuitvoerlegging van de beslissing van de CREG van 6 juni 2008. Het arrest van het Hof van Beroep wordt verwacht op maandag 10 november 2008.

[Eigenaardig is trouwens dat Fluxys de uitspraak van het Hof om de beslissing van de CREG te schorsen niet afwacht. Op haar website meldt ze: "In afwachting van een gerechtelijke beslissing zijn de facturen voor transitdiensten van Fluxys voorlopige facturen gebaseerd op de tarieven zoals die werden gehanteerd vóór de CREG-beslissingen en overanderd toegepast blijven voor de transitcontracten."]

In de loop van deze namiddag verspreidde de CBFA een kennisgeving op grond van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, waarin de CBFA onder andere schrijft:
"In juli 2008 heeft Distrigas haar participatie in Distrigas & Co verkocht aan Fluxys SA (...). Als onderdeel van deze verkoop, [is] Fluxys SA (...) overeengekomen dat ze, in bepaalde omstandigheden, een bedrag zullen betalen als aanvullende vergoeding aan Distrigas ("Distrigas & Co Prijsverhoging"). Als onderdeel van de verkoop van de aandelen in Distrigas door Suez, heeft Eni Belgium ingestemd met het feit dat in het geval dat Distrigas een Distrigas & Co Prijsverhoging ontvangt binnen de 5 jaar na de voltooiing van de verkoop van Distrigas & Co (i.e. tegen 1 juli 2013), Eni Belgium een bedrag aan Suez zal betalen dat pro rata gelijk is aan dergelijke verhoging van de prijs."

Eni biedt daarom voor de overblijvende Distrigas-aandelen "6.809,64 Euro en één certificaat, dat een bedrag vertegenwoordigt per Distrigas aandeel dat overeenstemt met de mogelijke verhoging die Eni Belgium aan Suez moet betalen in geval dat Distrigas een Distrigas & Co Prijsverhoging ontvangt tegen 1 juli 2013".

Lees u in

Geschreven inzichten