Zoveelste wijziging aan het Elektriciteits- en Aardgasdecreet

Naast de overvloed aan nieuwe federale koninklijke besluiten en ministeriële besluiten, stond in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007 ook het Decreet van 25 mei 2007 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken te lezen. Dit decreet bevat bepalingen over de werkmaatschappijen voor elektriciteit en aardgas (Eandis en Infrax), over de aansluiting van WKK-installaties op de elektriciteits- en aardgasdistributienetten, over openbare dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik en over het toepassingsgebied van de openbare dienstverplichtingen. De adviezen van de SERV en de MINA-Raad kan u vinden door op de naam van de adviesinstantie te klikken;

Lees u in

Geschreven inzichten