"De uier van Suez"

Knack publiceert deze week een lang artikel over de recente aankondiging van Electrabel dat het de gasprijzen zal verhogen.

De volgende passage viel mij op:

“Aan die verstrengeling tussen Electrabel en de Belgische gemeenten kan de overheid weinig doen”, zegt een expert. “Als ze zegt dat de gemeenten zich uit al die bedrijven moeten terugtrekken, dan verliezen heel wat burgemeesters en schepenen hun vetbetaalde bestuursmandaten die ze er uitoefenen. De lokale lobbymachine komt dus op gang telkens als de overheid iets wil doen aan de monopoliepositie van Electrabel, wat ook minder inkomsten zou betekenen voor de gemeenten. In die zin zijn de federale politici die nu aankondigen dat ze de macht van Electrabel aan banden willen leggen, heel hypocriet. Ze klagen erover dat al het geld dat het bedrijf in ons land genereert naar Parijs stroomt. Maar de Belgische gemeenten hangen ook aan de uier van Suez. En daar zijn diezelfde politici stiekem heel erg blij over.”
De gemeentelijke kassa wordt dus mee gespekt via de energiefactuur die alle consumenten betalen, zodat de gemeenten er alle belang bij hebben dat Electrabel een sterke speler blijft.


Voor een inzicht in de verstrengeling van de gemeenten in het Belgische en Vlaamse energielandschap is een bezoek aan de website Gemeentelijke Participaties zeer interessant.

Lees u in

Geschreven inzichten