Fusie Suez / Gaz de France

Het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen publiceert vandaag drie Nederlandstalige documenten over de geplande fusie tussen Suez en Gaz de France:
- De Beschikking van de Commissie van 14 november 2006 waarbij de fusie wordt goedgekeurd;
- Het Advies van het Adviescomité inzake concentraties van 25 oktober 2006;
- Het Eindverslag van de raadadviseur-auditeur.

Al bij al vertellen deze documenten niet veel nieuws.

Zeer interessant blijft daarom nog steeds de integrale beslissing van de Europese Commissie over de fusie (enkel beschikbaar in het Frans). Dit document geeft een ontluisterende analyse van de Belgische aardgasmarkt en bevestigt de algemene kennis over de Belgische elektriciteitsmarkt.

Lees u in

Geschreven inzichten