Gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers

Met het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning en de verrekening van de gratis elektriciteit voor huishoudelijke afnemers wordt de eenheidsprijs per kWh nu als volgt gedefinieerd: "de gewogen gemiddelde kWh-marktprijs voor huishoudelijke afnemers in het Vlaamse Gewest op 1 januari van het jaar waarvoor de gratis hoeveelheid elektriciteit, vermeld in het Elektriciteitsdecreet, wordt toegekend." Hierdoor is er opnieuw een eenduidige vaststelling van de referentieprijs.

Lees u in

Geschreven inzichten