Hoorzittingen gratis elektriciteit

Het Vlaams Parlement organiseerde drie hoorzittingen over de efficiëntie en de effectiviteit van de toekenning van gratis elektriciteit:
- 5 december 2007: mevrouw Mieke Clymans, Samenlevingsopbouw Antwerpen; mevrouw Nathalie Debast, VVSG; mevrouw Magda De Meyer, Verbruikersateljee; mevrouw Annemie Drieskens, Gezinsbond.
- 7 december 2007: de heer Guido Pepermans, departement handelswetenschappen
VLEKHO, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst; de heer André Pictoel, gedelegeerd bestuurder VREG; de heer Wilfried Bieseman, Vlaams Energieagentschap.
- 9 januari 2008: de heren Guy Peeters en David Termont, Eandis; de heren Géry Vanlommel en Dirk Schreurs, Infrax; de heer Jan Herremans, FEBEG.

Lees u in

Geschreven inzichten