Jaarboek Energierecht 2010 - Uitnodiging


Vlaamse Vereniging voor Energierecht (VlaVER)
&
Instituut voor Milieu- en Energierecht

Studiedag
Jaarboek Energierecht 2010
De omzetting van de Europese Energiepakketten in België:
stand van zaken

dinsdag 31 mei 2011 te Leuven

programma

8.15u-8.45u: Ontvangst van de deelnemers met koffie/thee

8.45u-9.00u: Verwelkoming en inleidende beschouwingen

Prof. Dr. Kurt Deketelaere, Buitengewoon Hoogleraar K.U.Leuven, University of Dundee, University of Qatar & Secretaris-Generaal LERU

Voormiddagsessie: Derde liberaliseringspakket

Voorzitter: Drs. Bram Delvaux, Wetenschappelijk Medewerker IMER-K.U.Leuven & Wetenschappelijk Medewerker ELECTA K.U.Leuven

9.00u-9.35u: Stand van omzetting in de EU-27

Mevr. Inge Bernaerts, Afdelingshoofd Gas & Elektriciteit, Europese Commissie - DG Energie

9.35u-10.10u: Positie van de transmissienetbeheerders

Mtr. Damien Verhoeven, Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick

10.10u-10.30u: Koffie/thee

10.30u-11.05u: Positie van de regulatoren

Dr. Tom Vanden Borre, Director Legal and Regulatory Nuon Belgium & Vrij Medewerker IMER-K.U.Leuven


11.05u-11.40u: Mogelijkheden voor gesloten distributiesystemen

Mevr. Isabelle Vanden Bon, Juridisch Toezichthouder Netbeheer, Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

11.40u-12.05u: Bescherming van de consumenten

Mtr. Barbara Veranneman, Blixt & Vrij Medewerker IMER-K.U.Leuven & Mevr. Elisabeth Muylle, Bedrijfsjurist Nuon Belgium

12.05u-12.35u: Mogelijkheid tot stellen van vragen

12.35u-13.40u: Lunch

Namiddagsessie: Klimaat- en Energiepakket, Energie-efficiëntie pakket & gevolgen van niet-implementatie
Voorzitter: Prof. Dr. Kurt Deketelaere, Buitengewoon Hoogleraar K.U.Leuven, University of Dundee, University of Qatar & Secretaris-Generaal LERU

13.40u-14.10u: Emissierechtenhandel

Mevr. Isabelle Vanden Bulcke, Juridisch Beleidsmedewerker, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

14.10u-14.40u: Hernieuwbare energiebronnen
Drs. Bram Delvaux, Wetenschappelijk Medewerker IMER-K.U.Leuven & Wetenschappelijk Medewerker ELECTA K.U.Leuven & Dhr. Frederick Dewaele, Adjunct van de directeur-jurist, Vlaamse energieagentschap

14.40u-15.10u: Biobrandstoffen en CCS

Mevr. Marijke Schurmans, ExxonMobil European SHE Law Coordinator (Upstream, Downstream & Chemicals) & Vrij Medewerker IMER-K.U.Leuven

15.10u-15.30u: Koffie/Thee

15.30u-16.00u: Energie-efficiëntiepakket

Mtr. Tim Vermeir, Blixt & Vrij Medewerker IMER-K.U.Leuven

16.00u-16.30u: Gevolgen van niet-implementatie

Mtr. Koen Platteau, Olswang LLP

16.30u-17.00u: Mogelijkheid tot stellen van vragen

17.00u-17.10u: Conclusies

Prof. Dr. Kurt Deketelaere, Buitengewoon Hoogleraar K.U.Leuven, University of Dundee, University of Qatar & Secretaris-Generaal LERU

17.10u: Receptie

Lees u in

Geschreven inzichten