Kernenergie en single buyer

Minister Magnette stelde vandaag in de Kamercommissie Bedrijfsleven dat de CREG recent twee studies zou gemaakt hebben: één 'draft provisional study' over de 'windfall profit' (lees: nucleaire rente) en één "sur la question de l'acheteur unique". Volgens de minister komt het aan het parlement toe om een kopie van die documenten op te vragen bij de CREG.

Update 18 oktober 2009: Vorige week publiceerde de CREG de studie over de werking van een ‘single buyer’ op de elektriciteitsmarkt. Daarin schrijft ze onder andere:
"Een SB kan, in de vorm van een tijdelijk overgangsmechanisme, een element zijn dat de vrijmaking van de markt kan bevorderen. Er zijn echter ook andere elementen die mee het succes van de vrijmaking van die markt beïnvloeden:
- beschikbaarheid voldoende productiecapaciteit;
- nodige investeringen en diversificatie in het productiepark;
- aantal spelers op de markt;
- toegang tot de markt;
- …"

Lees u in

Geschreven inzichten