TO WHOM IT MAY CONCERN

De Vlaamse Regering verklaart de functie van administrateur-generaal bij het Vlaams Energieagentschap vacant en beslist over de functiebeschrijving, arbeidsvoorwaarden en de te volgen procedure voor de aanstelling. Ze bekrachtigt tevens de aanduiding van de externe firma die zal instaan voor de werving.

Lees u in

Geschreven inzichten