Job met toekomst? Controleur van binneninstallaties voor aardgas

Als het van Joseph George (cdH) afhangt zullen eigenaars van woningen tienjaarlijks bijkomende kosten moeten maken om de binneninstallatie voor aardgas te laten controleren. Zonder enige toelichting hierbij te geven motiveert hij zijn wetsvoorstel zeer algemeen: "Een nacontrole blijkt nochtans noodzakelijk om incidenten te voorkomen en, aansluitend, de veiligheid van de bewoners te waarborgen. In dat opzicht zij opgemerkt dat voor de fl exibele leidingen, een essentieel onderdeel van een gasdistributiebinneninstallatie, een garantie van tien jaar geldt. Het lijkt dan ook noodzakelijk een tienjaarlijkse controle van de gasdistributie- binneninstallaties in te stellen."

Het feit dat er geen gegeves beschikbaar zijn om die 'incidenten' te kunnen plaatsen maakt dat het wetsvoorstel een zeer groot beroepsorganisatieslobbygeurtje heeft.