Liberalisering van de energiemarkt... Waar? Wanneer? Waarom?

Met stijgende verbazing las ik gisteren het interview met Paul Magnette, nieuwe "klimaat"minister, in De Morgen. Vooral bij de volgende passage zat ik mij af te vragen of de professor-politoloog wel weet wat Europees recht en richtlijnen betekenen:

Is zo'n ecologisch pact mogelijk zonder Electrabel tegen te haren in te strijken?
"Ik weet niet of dat nodig is. Voor mij is de vrije concurrentie geen heilig principe, hoor. Zelfs al ijvert Europa daar nog zo hard voor. Ik ben un homme de gauche. In sommige sectoren is de concurrentie heilzaam geweest, zoals de telecomsector, maar in de energiesector heeft ze tot geen enkel voordeel geleid voor de kleine gebruiker. Ik weet ook niet goed hoe je de concurrentie kunt organiseren met een natuurlijk monopolie. We kunnen toch geen nieuwe pijplijnen gaan aanleggen naast de bestaande? Europa heeft een onderverdeling gemaakt tussen de fabrikanten, de netwerken en de bevoorraders, maar dat heeft volgens mij tot nu toe tot geen enkel positief effect geleid. De kwaliteit is er niet op verbeterd, de facturen zij er alleen maar ingewikkelder op geworden.
"Als we willen dat de concurrentie werkt, is er vooral een sterke overheidsregulator nodig. Zeker in sectoren waarin er een quasi-monopolie is. Daar moeten ook sociale en milieudoelstellingen worden opgelegd. Dat is belangrijker dan de concurrentie op zich."

...